Outplacement

Waarin onderscheid Baan Select Outplacement zich van anderen ?

Baan Select Outplacement werkt met name praktijkgericht. Baan Select Outplacement beschikt over een goed en uitgebreid netwerk binnen de vakgebieden voor zowel de kandidaat als opdrachtgever. Wij onderhouden langdurige relaties met diverse bedrijven in o.a.de zakelijke en financiële dienstverlening, industrie, produktie, handel en techniek en beschikken over goede en gedegen vakkennis. U hoeft dus NIET alleen op zoek te gaan naar vacatures. Baan Select Outplacement is zelf in staat om als een van de weinige outplacementburo’s ook daadwerkelijk zelf vacatures aan U aan te kunnen bieden waardoor de succesfactor alleen maar groter zal zijn.

Outplacement Met ontslag bedreigd? Vaak kom je dan in aanmerking voor een outplacementtraject. Daarin krijg je begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan.


Wat betekent outplacement?

Outplacement staat voor het begeleiden van de werknemer naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap.


Waar is een outplacementtraject voor bedoeld?

Een outplacementtraject is bedoeld voor werknemers die hun huidige werkgever zullen gaan verlaten. Dit kan uiteenlopende redenen hebben bv door reorganisatie binnen het bedrijf, nieuwe marktontwikkelingen, een arbeidsconflict, niet meer goed functioneren, onvoldoende doorgroeimogelijkheden.


Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Met een outplacementtraject doorloop je een aantal vaste stappen

- Verwerking van het ontslag

- Kwaliteiten en wensen in kaart brengen

- Het maken van een goed cv en sollicitatiebrief

- Sollicitatietraining

- Vacatures zoeken


Garandeert outplacement altijd een nieuwe baan?

De inzet van outplacement betekent niet dat u gegarandeerd bent van het vinden van een nieuwe baan. Wel verhoogt outplacement de kansen op het vinden van een nieuwe baan. Daar zijn een aantal redenen voor. Door outplacement gaat u gerichter zoeken. U solliciteert alleen naar vacatures waarbij u kans maakt en verspilt geen tijd en energie meer aan vacatures waarvoor u toch geen kans maakt.


Kostenbesparing en juridisch voordeel?

Outplacement kan ook financieel positief uitpakken voor de werkgever. Denk aan het voorkomen van juridische kosten of een hoge ontslagvergoeding. Als de werkgever een goed outplacementtraject aanbiedt, dan is de kans tevens kleiner dat de werknemer de gestelde ontslagvoorwaarden niet zal accepteren. In Nederland is de juridische bescherming van de werknemer aanzienlijk en daarbij dient voor de werkgever alle mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen. De kosten voor outplacement mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Outplacementkosten worden aangemerkt als transitiekosten. Dit zijn kosten die betrekking hebben op het eindigen van het dienstverband en gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Naast outplacement worden scholing en kosten voor het in acht nemen van een langere opzegtermijn geschaard onder transitiekosten.

INSCHRIJVEN